Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό Βάπτισης, Επιβάτες 25-3-1921

Πιστοποιητικό Βάπτισης, Επιβάτες 25-3-1921

Πιστοποιητικό της 25-3-1921 για μια βάπτιση που τελέστηκε στις 31-10-1886 στους Επιβάτες, περιφέρεια Μητροπόλεως Σηλύβριας στην Θράκη. Ο Βλαδίμηρος Ζήσης γεννημένος στις 26-9-1886 βαπτίστηκε στις 31-10-1886 όπως πιστοποιεί ο ιερέας Φώτιος Γιασμίδης, ο οπoιός χρησιμοποιεί ένα από τα τυπικά έντυπα του 1920 για ανάλογες περιπτώσεις.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος