Εικόνα τίτλου
Αποδεικτικό Εκτιμητικής Επιτροπής κοινότητας Επιβατών, Θεσσαλονίκη 15-8-1925

Αποδεικτικό Εκτιμητικής Επιτροπής κοινότητας Επιβατών, Θεσσαλονίκη 15-8-1925

Οι Κοινοτικές Εκτιμητικές Επιτροπές επιτελούσαν το σημαντικό έργο της πιστοποίησης του βάσιμου των αιτήσεων αποζημιώσεως από την πλευρά των προσφύγων. Η αναγνώριση των προσώπων και των περιουσιών των προσφύγων μπορούσε να γίνει μόνο από τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων που συνέχιζαν την κοινοτική αυτοδιοίκηση της οθωμανικής περιόδου. Η βεβαίωση για την περιουσία του Βλαδίμηρου Ζήση πρέπει να αντιστοιχεί σε απόσπασμα από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κοινοτικής Εκτιμητικής Επιτροπής που καταγράφονταν συστηματικά και αρχειοθετούνταν στο Υπουργείο Γεωργίας από όπου κατέληξαν στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος