Εικόνα τίτλου
Αναμνηστική φωτογραφία από το Κοσί, Νέοι Επιβάτες 1953

Αναμνηστική φωτογραφία από το Κοσί, Νέοι Επιβάτες 1953

Το Κοσί είναι οι παραδοσιακοί ιππικοί αγώνες των Επιβατών. Στη φωτογραφία εικονίζονται όρθιοι οι, Χριστόδουλος Βουρσούκης, Φίλιππος Παλάζης, Σπύρος Κοντίνης, Σταμάτης Καριώτης, Δημήτρης Ψάλτης, Γιάννης Μαδυτινός και καθιστοί οι, Βασίλης, Κώστας και Γιάννης Μαδυτινός

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος