Εικόνα τίτλου
Γαμήλια πομπή, Νέοι Επιβάτες 1960

Γαμήλια πομπή, Νέοι Επιβάτες 1960

Τα όργανα οδηγούν τον γαμπρό Φίλιππο Παλάζη και τη νύφη Στέλλα Ζήσου στην εκκλησία

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος