Εικόνα τίτλου
Το πρόγραμμα των αθλητικών αγώνων,  'Α΄Αρχιγένεια',  Νέοι Επιβάτες 1961

Το πρόγραμμα των αθλητικών αγώνων, 'Α΄Αρχιγένεια', Νέοι Επιβάτες 1961

Τα 'Αρχιγένεια' οργανώθηκαν προς τιμή του Σαράντη Αρχιγένη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος ευεργέτης των Επιβατών στη Θράκη και ιδρυτής των περίφημων Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος