Εικόνα τίτλου
Πρόσκληση για τους αθλητικούς αγώνες 'Β΄ Αρχιγένεια', Νέοι Επιβάτες, 6-5-1962

Πρόσκληση για τους αθλητικούς αγώνες 'Β΄ Αρχιγένεια', Νέοι Επιβάτες, 6-5-1962

Τα 'Αρχιγένεια' οργανώθηκαν προς τιμή του Σαράντη Αρχιγένη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος ευεργέτης των Επιβατών στη Θράκη και ιδρυτής των περίφημων Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος