Εικόνα τίτλου
Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθλητικού Αναμορφωτικού Ομίλου Νέων Επιβατών (Π.Α.Ο.Ν.Ε.), Νέοι Επιβάτες 1964

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθλητικού Αναμορφωτικού Ομίλου Νέων Επιβατών (Π.Α.Ο.Ν.Ε.), Νέοι Επιβάτες 1964

Όρθιοι: Νίκος Μαντατζής, Λεωνίδας Λογαράς, Θεόδωρος Ζαριφές, Θωμάς Γεώργαρος, Μαυρίδης, αταύτιστος, Νίκος Καγκάκης, Στέλιος Μαδυτινός, Φίλιππος Παλάζης.Καθιστοί: αταύτιστος, Γιώργος Βατσέλιας, αταύτιστος, αταύτιστος

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος