Εικόνα τίτλου
Ο Αθλητικός Ελληνικός Βορράς για τα Γ΄ Αρχιγένεια 1966

Ο Αθλητικός Ελληνικός Βορράς για τα Γ΄ Αρχιγένεια 1966

Τα 'Αρχιγένεια' οργανώθηκαν προς τιμή του Σαράντη Αρχιγένη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος ευεργέτης των Επιβατών στη Θράκη και ιδρυτής των περίφημων Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος