Εικόνα τίτλου
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Νέων Επιβατών Φίλιππος Παλάζης κηρύσσει την έναρξη των Γ΄Αρχιγενείων, Νέοι Επιβάτες Μάϊος 1966

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Νέων Επιβατών Φίλιππος Παλάζης κηρύσσει την έναρξη των Γ΄Αρχιγενείων, Νέοι Επιβάτες Μάϊος 1966

Τα 'Αρχιγένεια' οργανώθηκαν προς τιμή του Σαράντη Αρχιγένη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος ευεργέτης των Επιβατών στη Θράκη και ιδρυτής των περίφημων Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παλάζη Μαριάνθη - Αξιοποίηση Ακτών Ελλάδος