Εικόνα τίτλου
Ο Θεόδωρος Σταυρίδης μπροστά στην είσοδο της κοινότητας Μαυρόλοφου

Ο Θεόδωρος Σταυρίδης μπροστά στην είσοδο της κοινότητας Μαυρόλοφου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μακρένογλου Ανθούλα