Εικόνα τίτλου
Πιστοποιητικό Κυριότητος Υποζυγίου, 1956
 Εικονίδιο μεταγραφής 

Πιστοποιητικό Κυριότητος Υποζυγίου, 1956

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ιωάννης Σπυρόπουλος - Αδελφότητα Φλογηταινών Μακεδονίας - Θράκης "Ο Άγιος Γεώργιος"