Εικόνα τίτλου
Αγώνας για την επιβίωση. Εργασία στο εργοστάσιο του Σαλβατόρ Άντζελ και του Δημήτριου Καπανίκη (Θεσσαλονίκη 1946)
 Εικονίδιο μεταγραφής 

Αγώνας για την επιβίωση. Εργασία στο εργοστάσιο του Σαλβατόρ Άντζελ και του Δημήτριου Καπανίκη (Θεσσαλονίκη 1946)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ιωάννης Σπυρόπουλος - Αδελφότητα Φλογηταινών Μακεδονίας - Θράκης "Ο Άγιος Γεώργιος"