Εικόνα τίτλου
Βεβαίωση καταστροφής και απορίας λόγω πολέμου για τον Σπύρο Σπυρόπουλο και την οικογένεια του από την 'Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος Ανατ. Μακεδονίας Θράκης' (1945)

Βεβαίωση καταστροφής και απορίας λόγω πολέμου για τον Σπύρο Σπυρόπουλο και την οικογένεια του από την 'Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος Ανατ. Μακεδονίας Θράκης' (1945)

Οι βεβαιώσεις απορίας μπορούσαν να αποβούν σωτήριες για τις οικογένειες που πλήγηκαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο και τον Εμφύλιο Πόλεμο. Ο τίλος της Ενώσεως Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος Ανατ. Μακεδονίας Θράκης' τοποθετεί τους ενδεείς κάτω από την πολιτική αιγίδα ενός φορέα που προσπαθούσε τουλάχιστον να κρατήσει αποστάσεις από τις αντιστασιακές οργανώσεις της αριστεράς που κυριάρχησαν για λίγο μέχρι τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ιωάννης Σπυρόπουλος - Αδελφότητα Φλογηταινών Μακεδονίας - Θράκης "Ο Άγιος Γεώργιος"