Εικόνα τίτλου
Φάκελος επιστολής της Αδελφότητας Φλογηταινών Βορείου Ελλάδος προς το Σπύρο Σπυρόπουλο

Φάκελος επιστολής της Αδελφότητας Φλογηταινών Βορείου Ελλάδος προς το Σπύρο Σπυρόπουλο

Τα μέλη των συλλόγων συνιστούσαν ένα ευρύ δίκτυο που ξέφευγε από τα γεωγραφικά όρια των εγκαταστάσεων τους. Το ταχυδρομείο αποτελούσε ένα μέσο αλλά και μια ιεροτελεστία για την ενδυνάμωση των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της Αδελφότητας.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ιωάννης Σπυρόπουλος - Αδελφότητα Φλογηταινών Μακεδονίας - Θράκης "Ο Άγιος Γεώργιος"