Εικόνα τίτλου
Ο Ι. Σπυρόπουλος και ο Ε. Ωραιόπουλος (Θεσσαλονίκη 10-1-1950)
 Εικονίδιο μεταγραφής 

Ο Ι. Σπυρόπουλος και ο Ε. Ωραιόπουλος (Θεσσαλονίκη 10-1-1950)

Ο Ι. Σπυρόπουλος και ο Ε. Ωραιόπουλος (Θεσσαλονίκη 10-1-1950)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ιωάννης Σπυρόπουλος - Αδελφότητα Φλογηταινών Μακεδονίας - Θράκης "Ο Άγιος Γεώργιος"