Εικόνα τίτλου
Ενθύμιο από τη συνάντηση για ίδρυση της Αδελφότητας Φλογηταινών Βορείου Ελλάδος  'Ο Άγιος Γεώργιος' στο καφενείο του Φλογητιανού Μάγιογλου στην οδό Πτολεμαίων, Θεσσαλονίκη, 1950

Ενθύμιο από τη συνάντηση για ίδρυση της Αδελφότητας Φλογηταινών Βορείου Ελλάδος 'Ο Άγιος Γεώργιος' στο καφενείο του Φλογητιανού Μάγιογλου στην οδό Πτολεμαίων, Θεσσαλονίκη, 1950

Τα καφενεία των συγχωριανών αποτελούσαν το σημείο συνάντησης των προσφύγων όπως και των μεταναστών από την επαρχία. Σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσαν την πρώτη έδρα ή τον γεννέθλιο τόπο των νεοσύστατων σωματείων. Οι μορφές συλλογικότητας δεν είχαν πάντα επίσημο χαρακτήρα αλλά στηρίζονταν στην, ανδρική κυρίως, συντροφικότητα των προσφύγων στον συμποσιασμό και στο πανηγυρικό κλίμα.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ιωάννης Σπυρόπουλος - Αδελφότητα Φλογηταινών Μακεδονίας - Θράκης "Ο Άγιος Γεώργιος"