Εικόνα τίτλου
Προκήρυξη της Αδελφότητας των Αγωνιστών του Πόντου, Αθήνα 18-7-1924

Προκήρυξη της Αδελφότητας των Αγωνιστών του Πόντου, Αθήνα 18-7-1924

Η προκήρυξη της Αδελφότητας δείχνει την κατάσταση των ενόπλων του Πόντου μετά την προσφυγοποίηση τους στην Ελλάδα και μας προσφέρει το έναυσμα για να σκεφτούμε την μετέπειτα εξέλιξη τους και κυρίως του προέδρου και ιδρυτή της Αδελφότητας, Ιωάννη Χίντζογλου, του οποίου το αρχείο φυλάσσεται στο παράρτημα του ΕΛΙΑ στη Θεσσαλονίκη.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Συλλογή Μιχάλη Βαρλά