Εικόνα τίτλου
Κατάλογος προσφύγων του θαλάμου 183, Καλαμαριά περ. 1923

Κατάλογος προσφύγων του θαλάμου 183, Καλαμαριά περ. 1923

Οι θάλαμοι φιλοξένησαν τους πρόσφυγες στην πρώτη περίοδο της υποδοχής και περίθαλψης τους στην Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη σελίδα καταγράφονται πρόσφυγες από τη Συλήβρια της Θράκης, πολλών από τους οποίους τα ονόματα φανερώνουν Αρμενική καταγωγή. Το βιβλίο του θαλάμου 183 χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τον Νικόλαο Βαλίλα ως τετράδιο για να καταγράψει το χρονικό του ερχομού των προσφύγων από την Αρτάκη στη Θεσσαλονίκη και στην Νέα Αρτάκη στην Εύβοια.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Βαλήλας Γεώργιος