Εικόνα τίτλου
Διάγραμμα διαχωρισμού ορίων της μη απαλλοτριωθείσης εκτάσεως Ιεράς Μονής Ζωγράφου δυνάμει της 7/30 Αποφάσεως Ε[πιτροπής] Α[παλλοτριώσεων] Χ[αλκιδικής], 13-8-1934

Διάγραμμα διαχωρισμού ορίων της μη απαλλοτριωθείσης εκτάσεως Ιεράς Μονής Ζωγράφου δυνάμει της 7/30 Αποφάσεως Ε[πιτροπής] Α[παλλοτριώσεων] Χ[αλκιδικής], 13-8-1934

Το Μετόχι της Μονής Ζωγράφου αποτέλεσε τόπο εγκατάστασης 96 οικογενειών προσφύγων από το Ανταβάλ Καππαδοκίας, χάριν των οποίων απαλλοτριώθηκε η αγροτική περιοχή του Μετοχίου και τα οικήματα των κολήγων εκτός από τον κεντρικό πηρύνα με τον Πύργο, τις αποθήκες και την βρύση με την Απόφαση 7/30 της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής. Ο κεντρικός πηρύνας μεταβιβάστηκε στους πρόσφυγες του Ζωγράφου στις 20 Αυγούστου του 1934, δέκα περίπου χρόνια μετά την άφιξη τους στο Μετόχι.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωγράφου