Εικόνα τίτλου
Γλέντι στον Μαυρόλοφο

Γλέντι στον Μαυρόλοφο

Διακρίνεται, δεύτερη από αριστερά, η Αναστασία Εσέρογλου να βαστά τον πρωτοχορευτή. Γνωστή και η ίδια για τις χορευτικές τις ικανότητες.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Εσέρογλου Αναστασία