Εικόνα τίτλου
Καλλιέργεια καπνού στην περιοχή Στέρνας στον Μαυρόλοφο
 Εικονίδιο μεταγραφής 

Καλλιέργεια καπνού στην περιοχή Στέρνας στον Μαυρόλοφο

Τα καπνά αποτελούσαν ένα από τα κύρια προϊόντα της περιοχής. Στη φωτογραφία διακρίνονται μέλη της οικογένειας Αλτίνογλου να φυτεύουν καπνά

Καταθέτης/Οργανισμός:

Αλτίνογλου Ακύλας