Εικόνα τίτλου
Τα αδέρφια του πεθερού της Μαρίας Ησαϊόγλου στο Δραβήσκο

Τα αδέρφια του πεθερού της Μαρίας Ησαϊόγλου στο Δραβήσκο

Στη φωτογραφία διακρίνονται η Μαρία Πασχαλίδου, ο Πασχάλης Πασχαλίδης,ο Ιωάννης Πασχαλίδης και ο Βασίλειος Πασχαλίδης.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ησαϊόγλου - Πασχαλίδου Μαρίτσα