Εικόνα τίτλου
Ο Ζαχαρίας Πασχαλίδης με στρατιωτική στολή

Ο Ζαχαρίας Πασχαλίδης με στρατιωτική στολή

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ησαϊόγλου - Πασχαλίδου Μαρίτσα