Εικόνα τίτλου
Μαθητές του Μαυρόλοφου (1967)

Μαθητές του Μαυρόλοφου (1967)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παντολέων Ευάγγελος