Εικόνα τίτλου
Οικογενειακή φωτογραφία

Οικογενειακή φωτογραφία

Καταθέτης/Οργανισμός:

Εμμόγλου Ευθύμιος