Εικόνα τίτλου
Γυναίκες της Πάρλας στον Μαυρόλοφο μετά το πόλεμο

Γυναίκες της Πάρλας στον Μαυρόλοφο μετά το πόλεμο

Καταθέτης/Οργανισμός:

Εμμόγλου Ευθύμιος