Εικόνα τίτλου
Γυναίκες της Πάρλας στον Μαυρόλοφο

Γυναίκες της Πάρλας στον Μαυρόλοφο

Καταθέτης/Οργανισμός:

Εμμόγλου Ευθύμιος