Εικόνα τίτλου
Μαθητές του σχολείου του Μαυρόλοφου

Μαθητές του σχολείου του Μαυρόλοφου

Πίσω από τη φωτογραφία διαβάζουμε "Αναμνηστική φωτογραφία από τον Αθανάσιο Τεάζη προς τον μαθητή της ΣΤ΄τάξεως Ιωάννη Ιωαννίδη"

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ιωαννίδου Μαριάνθη