Εικόνα τίτλου
 Εικονίδιο μεταγραφής 

Η φωτογράφιση στα πανηγύρια και τους γάμους

Καταθέτης/Οργανισμός:

Καλαμάρη Κυριακή