Εικόνα τίτλου
 Εικονίδιο μεταγραφής 

Η γλώσσα επικοινωνίας στην Πάρλα

Καταθέτης/Οργανισμός:

Ησαϊόγλου - Πασχαλίδου Μαρίτσα