Εικόνα τίτλου
Έγγραφο εκτίμησης της περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου από την Εκτιμητική Επιτροπή  της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας (26-10-1925)

Έγγραφο εκτίμησης της περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου από την Εκτιμητική Επιτροπή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής του Υπουργείου Γεωργίας (26-10-1925)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος