Εικόνα τίτλου
Αίτηση εκκαθάρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου προς τη Μικτή Επιτροπή της ανταλλαγής των Ελληνο - Τουρκικών πληθυσμών

Αίτηση εκκαθάρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου προς τη Μικτή Επιτροπή της ανταλλαγής των Ελληνο - Τουρκικών πληθυσμών

Στην τελευταία σελίδα της αίτησης εκκαθάρισης προβλέπεται και η περιγραφή απαλλοτριωμένου κτήματος, καθώς και το ποσό της αποζημιώσεως αυτού.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος