Εικόνα τίτλου
Η σφραγίδα στο πίσω μέρος της φωτογραφίας προέρχεται από το γνωστό φωτογραφείο (studio) του Αντρειωμένου στην Κωνσταντινούπολη

Η σφραγίδα στο πίσω μέρος της φωτογραφίας προέρχεται από το γνωστό φωτογραφείο (studio) του Αντρειωμένου στην Κωνσταντινούπολη

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος