Εικόνα τίτλου
Δήλωση εκκαθάρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου προς τη Μικτή Επιτροπή της ανταλλαγής των Ελληνο - Τουρκικών πληθυσμών

Δήλωση εκκαθάρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου προς τη Μικτή Επιτροπή της ανταλλαγής των Ελληνο - Τουρκικών πληθυσμών

Πίνακας λεπτομερούς περιγραφής της ακίνητης περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου, κατά τη στιγμή της αναχώρησής του από το Μάλτεπε Κωνσταντινούπολης.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος