Εικόνα τίτλου
Δήλωση εκκαθάρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου προς τη Μικτή Επιτροπή της ανταλλαγής των Ελληνο - Τουρκικών πληθυσμών

Δήλωση εκκαθάρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Τζιβελέκη Χρήστου προς τη Μικτή Επιτροπή της ανταλλαγής των Ελληνο - Τουρκικών πληθυσμών

Στην τελευταία σελίδα της δήλωσης εκκαθάρισης προβλέπεται και η περιγραφή απαλλοτριωμένου κτήματος, καθώς και το ποσό της αποζημιώσεως αυτού.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος