Εικόνα τίτλου
Φύλλο πορείας του Τζιβελέκη Χρήστου

Φύλλο πορείας του Τζιβελέκη Χρήστου

Ο Τζιβελέκης Χρήστος ανήκει στην κλάση του 1916. Το ενδιαφέρον είναι ότι κατατάσσεται με το χαρακτηρισμό αγύμναστος!

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος