Εικόνα τίτλου
Φωτογραφία της οικογένειας Τζιβελέκη. Η φωτογράφηση έγινε στο γνωστό φωτογραφείο (studio) του 'Αντρειωμένου' στην Κωνσταντινούπολη

Φωτογραφία της οικογένειας Τζιβελέκη. Η φωτογράφηση έγινε στο γνωστό φωτογραφείο (studio) του 'Αντρειωμένου' στην Κωνσταντινούπολη

Η φωτογράφηση έγινε στο γνωστό φωτογραφείο (studio) του 'Αντρειωμένου' στην Κωνσταντινούπολη.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος