Εικόνα τίτλου
Η φωτογράφηση έγινε στο Μάλτεπε σε άγνωστη χρονολογία. Στην πρώτη σειρά στο κέντρο εικονίζεται καθιστός ο Χρήστος Τζιβελέκης και 4η από αριστερά όρθια στην πίσω σειρά εικονίζεται η Ευφροσύνη Τζιβελέκη

Η φωτογράφηση έγινε στο Μάλτεπε σε άγνωστη χρονολογία. Στην πρώτη σειρά στο κέντρο εικονίζεται καθιστός ο Χρήστος Τζιβελέκης και 4η από αριστερά όρθια στην πίσω σειρά εικονίζεται η Ευφροσύνη Τζιβελέκη

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος