Εικόνα τίτλου
Αντώνιος Τζιβελέκης και Φωτεινή Κολλάρου. Η φωτογράφηση έγινε το 1927 σε άγνωστη τοποθεσία.

Αντώνιος Τζιβελέκης και Φωτεινή Κολλάρου. Η φωτογράφηση έγινε το 1927 σε άγνωστη τοποθεσία.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος