Εικόνα τίτλου
Φωτεινή Κολλάρου ανηψιά Ευφροσύνης Τζιβελέκη

Φωτεινή Κολλάρου ανηψιά Ευφροσύνης Τζιβελέκη

Η φωτογράφηση έγινε στο Μάλτεπε - Κωνσταντινούπολη το 1924.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Τζιβελέκης Χρήστος