Εικόνα τίτλου
Η οικογένεια Παπανδρέου το 1941

Η οικογένεια Παπανδρέου το 1941

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Θανάσης και η Σοφία Παπανδρέου (κέντρο), ο Στράτος Παπανδρέου (δεξιά στη τρίτη σειρά), ο Γιώργος Παπανδρέου (αριστερά στη τρίτη σειρά), η Σουλτάνα Παπανδρέου (κέντρο στη μεσαία σειρά), η Βάνα Παπανδρέου (δεξιά στη μεσαία σειρά), η Κυριακή Παπανδρέου (αριστερά στη μεσαία σειρά).

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παπανδρέου - Τσάκουρη Κυριακή