Εικόνα τίτλου
Η οικογένεια Παπανδρέου το 1941

Η οικογένεια Παπανδρέου το 1941

Στη πίσω όψη της φωτογραφίας διαβάζουμε το όνομα 'Ευστράτιος Παπανδρέου'.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παπανδρέου - Τσάκουρη Κυριακή