Εικόνα τίτλου
Παιδιά μπροστά στην πρόσοψη του σπιτιού του Ευθύμη

Παιδιά μπροστά στην πρόσοψη του σπιτιού του Ευθύμη

Στη πίσω όψη της φωτογραφίας διαβάζουμε τη σημείωση "Εις την πρόσοψιν του σπιτιού του Ευθύμη"

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παπανδρέου - Τσάκουρη Κυριακή