Εικόνα τίτλου
Φωτογραφία συγγενών της οικογένειας Κομπείκογλου στην Κερμίρα

Φωτογραφία συγγενών της οικογένειας Κομπείκογλου στην Κερμίρα

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δορουκίδης Ιωάννης