Εικόνα τίτλου
Η νύφη Έλλη Απάζογλου κόρη της γνωστής οικογένειας Βιομηχάνων με το σύζυγό της Συμεών

Η νύφη Έλλη Απάζογλου κόρη της γνωστής οικογένειας Βιομηχάνων με το σύζυγό της Συμεών

Φωτογραφία νεόνυμφων συγγενών εξ αγχιστείας της οικογένειας Δορουκίδη. Στη πίσω όψη της φωτογραφίας διαβάζουμε "Εις την αγαπητήν μου θείαν Αγγελική Απάζογλου ως ευκαιρία των γάμω μας. Αθήναι τη 30 Μαίου 1925 Συμεών και Έλλη".

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δορουκίδης Ιωάννης