Εικόνα τίτλου
Δήλωση εκκαθάρισης της χήρας Ελισάβετ Χατζή - Πάλογλου από τη Γάγγρα προς τη Μικτή Επιτροπή για την Ανταλλαγή των Ελληνο - Τουρκικών Πληθυσμών, Κωνσταντινούπολη (23 Ιουλίου 1924)

Δήλωση εκκαθάρισης της χήρας Ελισάβετ Χατζή - Πάλογλου από τη Γάγγρα προς τη Μικτή Επιτροπή για την Ανταλλαγή των Ελληνο - Τουρκικών Πληθυσμών, Κωνσταντινούπολη (23 Ιουλίου 1924)

Πίνακας με τη λεπτομερή περιγραφή της ακίνητης περιουσίας της χήρας Ελισάβετ Χατζή - Πάλογλου στην Γάγγρα Κασταμονής. Η Ελισάβετ Χατζή - Πάλογλου άφησε πίσω της μία οικία τριόροφη με οκτώ δωμάτια.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δορουκίδης Ιωάννης