Εικόνα τίτλου
Tezkere. Πιστοποιητικό ταυτότητας του οθωμανικού κράτους

Tezkere. Πιστοποιητικό ταυτότητας του οθωμανικού κράτους

Τα οθωμανικά προσωπικά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις ως αποδεικτικά ταυτότητας, ηλικίας κλπ και ως δικαιολογητικά για την έκδοση εγγράφων ή τη λήψη βοηθημάτων προς τους 'πρόσφυγες'. Πολλοί το κληροδότησαν στα παιδιά τους αφού ταξίδεψε σε μεγάλες αποστάσεις.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δορουκίδης Ιωάννης