Εικόνα τίτλου
Οθωμανικός τίτλος ιδιοκτησίας

Οθωμανικός τίτλος ιδιοκτησίας

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δορουκίδης Ιωάννης