Εικόνα τίτλου
Παντικίδης Δημήτριος και Παντικίδου Τριανταφυλλιά, κάτοικοι του Φωτολίβους Δράμας

Παντικίδης Δημήτριος και Παντικίδου Τριανταφυλλιά, κάτοικοι του Φωτολίβους Δράμας

Ο Παντικίδης Δημήτριος και η Παντικίδου Τριανταφυλλιά ήταν πρόσφυγες από το Κίζδερβεντ

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παντικίδου Μαρία