Εικόνα τίτλου
Συγγενείς του Χατζηαγγελίδη Γιώργου στο καφενείο στο Φωτολίβος Δράμας

Συγγενείς του Χατζηαγγελίδη Γιώργου στο καφενείο στο Φωτολίβος Δράμας

Καταθέτης/Οργανισμός:

Χατζηαγγελίδης Γεώργιος